Italy 2017
Albergo Milano: Medallion of beef w/pistachio pesto & potato roesti

Previous Picture |    Thumbnails    | Next Picture